'નાટક' નો નવો અંક 
 (સળંગ અંક ૯૯, એપ્રિલ ૨૨- જૂન ૨૨)

 સળંગ અંક 99, 2022
 

મિત્રો,
નાટકનો ૯૯મો અંક આપના હાથ મા છે.
આપણે ૧૦૦માં અંકથી ફક્ત એકજ કદમ દૂર છીએ. આપસર્વેની શુભેચ્છાઓ વગર એ શક્ય ન બન્યું હોત.

આ અંકમાં  આપ સિરીઝ લેખન લેખકો ડૉ. રવિકાન્ત જોશી , ડૉ . વિજય સેવક  શ્રી અજય વ્યાસ અને  શ્રી પી.એસ.ચારી જેવા  નાટય  અને નાટય શિક્ષણના અનુભવીઓની કલમ નો કસબ માણી શકશો.
આ સાથેજ આપ ડૉ ધ્વનીલ પારેખ , શ્રી કપીલદેવ શુક્લ, શ્રી નિરંજન મહેતા અને શ્રી કૌશિક સિંધવની કલમનો આસ્વાદ પણ લઈ શકશો.

અને.. નાટક તો ખરું જ!
એન્ટોન  ચેહફની કલમે રુસી ભાષા માં લખાયેલ નાટકનો  શ્રી હસમુખ બારાડીની કલમે  સીધોજ ગુજરાતીમાં અનુવાદ , ફારસ નાટક 'લગ્ન ની પાર્ટી'.
તો
વાંચો -   વંચાવો...' નાટક '.

Download issue 99