'નાટક'નો નવો અંક 
( સળંગ અંક ૯૭ , ઓક્ટો/ ડિસે .૨૦૨૧)

 સળંગ અંક 97 , 2021
 

આર્ટ પેપર કવર પેજ અને  સુંદર  છપાઈ સાથે  નામાંકિત વિશેષજ્ઞોની કલમે લખાયેલ ,  નાટય વિષયક  વાંચનવસ્તુથી સમૃદ્ધ  , ગુજરાતનું,  એકમાત્ર ગુજરાતી નાટય સામાયિક ' નાટક - બુડ્રેટી' નો ૯૭મો અંક રજૂ કરતા આનંદ અનુભવું છું.

આ અંકમાં તમે માણશો  , તાજેતરમાં જ જીવનતખ્તે થી મહા એક્ઝીટ કરી ગયેલા સ્વ. ભરત  દવે સાથેના સંભારણા વિશે લાગણીસભર લેખ ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ અને મયંક ઓઝા ની કલમે , 'મરાઠી નાટકોમાં નાટય સંગીત ' અંગેની  લેખમાળાનો નવો મણકો ડૉ . રવિકાન્ત જોશીની કલમે,  'નટને  સંગીતમય  નાટ્યતાલીમ' અંગે  રસપ્રદ  અને અભ્યાસપૂર્ણ   અંગ્રેજી લેખ ,ડૉ. અંજના પુરી દ્વારા , વિદુષી નારી ડૉ. કપિલા વાત્સાયન અંગે ડૉ. મધુસૂદન વ્યાસ ,  સાથે નિયમિત કોલમ ' વડોદરાની નાટય પ્રવૃત્તિ'નો અહેવાલ  અજય વ્યાસ દ્વારા . ઉપરાંત  અન્ય વિભાગો અને માહિતીઓ સાથે નાટક - ટોલ્સટૉયની વાર્તા  નું ભરત દવે દ્વારા નાટય રૂપાંતર ' ગિલોટીન નો ગોટો'. તો ખરું જ.

મિત્રો , ગુજરાતી ભાષાના આ ગૌરવભર્યા  ત્રિમાસિકને , તેના વર્ષીક કે આજીવન ગ્રાહક બનીને આર્થિક ટેકો આપો . વિગતો માટે જુઓ પાનું ૪૩.

વાંચતા રહો , મિત્રોને વાંચવાની  ભલામણ કરતા રહો - ગુજરાતી નાટકોનું -  ગુજરાતી ભાષામાં - એકમાત્ર મેગેઝીન        ' નાટક બુડ્રેટી'.

Download issue 97