'નાટક'નો નવો અંક 
( સળંગ અંક ૯૭ , ઓક્ટો/ ડિસે .૨૦૨૧)

 સળંગ અંક 97 , 2021
 

આર્ટ પેપર કવર પેજ અને  સુંદર  છપાઈ સાથે  નામાંકિત વિશેષજ્ઞોની કલમે લખાયેલ ,  નાટય વિષયક  વાંચનવસ્તુથી સમૃદ્ધ  , ગુજરાતનું,  એકમાત્ર ગુજરાતી નાટય સામાયિક ' નાટક - બુડ્રેટી' નો ૯૭મો અંક રજૂ કરતા આનંદ અનુભવું છું.

આ અંકમાં તમે માણશો  , તાજેતરમાં જ જીવનતખ્તે થી મહા એક્ઝીટ કરી ગયેલા સ્વ. ભરત  દવે સાથેના સંભારણા વિશે લાગણીસભર લેખ ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ અને મયંક ઓઝા ની કલમે , 'મરાઠી નાટકોમાં નાટય સંગીત ' અંગેની  લેખમાળાનો નવો મણકો ડૉ . રવિકાન્ત જોશીની કલમે,  'નટને  સંગીતમય  નાટ્યતાલીમ' અંગે  રસપ્રદ  અને અભ્યાસપૂર્ણ   અંગ્રેજી લેખ ,ડૉ. અંજના પુરી દ્વારા , વિદુષી નારી ડૉ. કપિલા વાત્સાયન અંગે ડૉ. મધુસૂદન વ્યાસ ,  સાથે નિયમિત કોલમ ' વડોદરાની નાટય પ્રવૃત્તિ'નો અહેવાલ  અજય વ્યાસ દ્વારા . ઉપરાંત  અન્ય વિભાગો અને માહિતીઓ સાથે નાટક - ટોલ્સટૉયની વાર્તા  નું ભરત દવે દ્વારા નાટય રૂપાંતર ' ગિલોટીન નો ગોટો'. તો ખરું જ.

મિત્રો , ગુજરાતી ભાષાના આ ગૌરવભર્યા  ત્રિમાસિકને , તેના વર્ષીક કે આજીવન ગ્રાહક બનીને આર્થિક ટેકો આપો . વિગતો માટે જુઓ પાનું ૪૩.

વાંચતા રહો , મિત્રોને વાંચવાની  ભલામણ કરતા રહો - ગુજરાતી નાટકોનું -  ગુજરાતી ભાષામાં - એકમાત્ર મેગેઝીન        ' નાટક બુડ્રેટી'.

Download issue 97

Studio and Editing Facilities

We have a 70x40x20 foot black box studio for rehearsals and video production, capable of live editing. We also have video and audio production equipment available for training.

Repertory

Formed in 2000, the TMC Repertory has performed in the Bharatiya Rang Mahotsav twice. We have also partnered with the Government and NGOs to produce Street Plays for IEC campaigns.

Training and Workshops

TMC conducts training and organises workshops for Actors, Directors, Script Writers, and others. Our hands on and responsive approach is ideal for all entusistic students.

Library and Archives

We have an extensive library containing over 20,000 books in English, Gujarati, and other languages. We also have over 500 original manuscripts, an extensive collection of costumes and props.

Publications

TMC produces the only quarterly theatre magazine on Gujarati Theatre, titled ‘Natak’ which has now published its 78th issue. We have also published various books, scripts etc.

Children's Theatre

Children require different training and nurturing into the arts early in life. Through children’s theatre workshops we train them to develop a skillset which can be useful on and off stage.