'નાટક' નો નવો અંક 
 (સળંગ અંક ૯૯, એપ્રિલ ૨૨- જૂન ૨૨)

 સળંગ અંક 99 , 2022
 

મિત્રો,
નાટકનો ૯૯મો અંક આપના હાથ મા છે.
આપણે ૧૦૦માં અંકથી ફક્ત એકજ કદમ દૂર છીએ. આપસર્વેની શુભેચ્છાઓ વગર એ શક્ય ન બન્યું હોત.

આ અંકમાં  આપ સિરીઝ લેખન લેખકો ડૉ. રવિકાન્ત જોશી , ડૉ . વિજય સેવક  શ્રી અજય વ્યાસ અને  શ્રી પી.એસ.ચારી જેવા  નાટય  અને નાટય શિક્ષણના અનુભવીઓની કલમ નો કસબ માણી શકશો.
આ સાથેજ આપ ડૉ ધ્વનીલ પારેખ , શ્રી કપીલદેવ શુક્લ, શ્રી નિરંજન મહેતા અને શ્રી કૌશિક સિંધવની કલમનો આસ્વાદ પણ લઈ શકશો.

અને.. નાટક તો ખરું જ!
એન્ટોન  ચેહફની કલમે રુસી ભાષા માં લખાયેલ નાટકનો  શ્રી હસમુખ બારાડીની કલમે  સીધોજ ગુજરાતીમાં અનુવાદ , ફારસ નાટક 'લગ્ન ની પાર્ટી'.
તો
વાંચો -   વંચાવો...' નાટક '.

Download issue 99

We have a 70x40x20 foot black box studio for rehearsals and video production, capable of live editing. We also have video and audio production equipment available for training.

Repertory

Formed in 2000, the TMC Repertory has performed in the Bharatiya Rang Mahotsav twice. We have also partnered with the Government and NGOs to produce Street Plays for IEC campaigns.

Training and Workshops

TMC conducts training and organises workshops for Actors, Directors, Script Writers, and others. Our hands on and responsive approach is ideal for all entusistic students.

We have an extensive library containing over 20,000 books in English, Gujarati, and other languages. We also have over 500 original manuscripts, an extensive collection of costumes and props.

TMC produces the only quarterly theatre magazine on Gujarati Theatre, titled ‘Natak’ which has now published its 78th issue. We have also published various books, scripts etc.

Children's Theatre

Children require different training and nurturing into the arts early in life. Through children’s theatre workshops we train them to develop a skillset which can be useful on and off stage.